Ethiopian Census - 1994 Census - Gambela
Navigate the 1994 Gambela region census data by zone, and woreda.
  • Gambela
  • 162,397 Population
  • 83.26% 135,217 Rural Population
  • 16.74% 27,180 Urban Population
  • 48.46% 78,698 Female Population
  • 51.54% 83,699 Male Population
Population by Zone
Population By Age Group